PL EN

Promocja „druga godzina za grosz”

4mobility - auto na minuty

Regulamin promocji „druga doba za grosz” (dalej: „Regulamin”)

§1

1. Organizatorem promocji „druga doba za grosz” jest 4Mobility S.A., z siedzibą w Warszawie (ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa; adres korespondencyjny: ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000562846, o numerze REGON: 020920021 oraz NIP: 8971756182, z kapitałem zakładowym w wysokości 140.000,00 zł (dalej: 4Mobility).

2. Promocja skierowana jest do zarejestrowanych Klientów lub Użytkowników 4Mobility.

§2

1. Promocja polega na obniżeniu ceny całkowitej drugiej doby rezerwacji do 1 gr. Za pierwszą, trzecią i kolejne doby rezerwacji obowiązują ceny określone w Cenniku.

2. Promocja jest dostępna od 1 grudnia 2016r. do odwołania.

§3

1. Znaczenie słów użytych w Regulaminie należy interpretować zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Regulaminie korzystania z usług 4Mobility S.A.

2. Regulamin promocji „druga godzina za grosz” dostępny jest na stronie www.4mobility.pl.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia obowiązujące w Cenniku oraz Regulaminie korzystania z usług 4Mobility.

wstecz

Szybki kontakt:

4Mobility SA

ul. Smolna 4
00-375 Warszawa

 

NIP: 8971756182
KRS: 0000562846
REGON: 020920021

Dane kontaktowe:

tel: +48 222-288-458
e-mail: [email protected]

Nasi partnerzy

© Copyright by 2017 4Mobility | All rights Reserved
Projekt i wykonanie: Artneo.pl