Raporty

Raporty New Connect

Raporty bieżące

Raporty EBI

2020

2019

2019-12-20 Rapoort EBI 25-2019_4MB_RB_zwołanieNWZ-20_01_2020

2019-09-16 Raport EBI_22 Rejestracja zmian w Statucie

2019-08-26 Raport EBI_21 Zawarcie umowy z AD

2019-08-01 Raport EBI_19 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za drugi kwartał 2019 roku

2019-07-24 Raport EBI_18 Zmiany w składzie Zarządu

2019-07-24 Załącznik Raport EBI_18 Życiorys zawodowy Członka Zarządu

2019-07-16 Raport EBI_17 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2019-07-16 Załącznik Raport EBI_17 Życiorysy zawodowe członków RN 4Mobility

2019-07-16 Raport EBI_16 Treść uchwał podjętych na ZWZ 16-07-2019

2019-07-16 Załącznik Raport EBI_16 Treść uchwał podjętych na ZWZ 16-07-2019

2019-06-18 Raport EBI_15 Ogłoszenie o przerwie i treść uchwał z ZWZ 18-06-2019

2019-06-18 zał Raport EBI_15 Regulamin Rady Nadzorczej 4Mobility

2019-06-18 zał Raport EBI_15 Treść uchwał 4Mobility Zwyczajne Walne Zgromadzenie 18-06-2019

2019-05-17 Raport EBI_11 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018r

2019-05-09 Raport EBI_09 Zakończenie subskrypcji akcji serii G

2019-05-08 Raport EBI_08 Rejestracja zmian w statucie

2019-05-08 załącznik raport EBI 08 Statut tekst jednolity 4Mobility S.A. 25.04.2019

2019-05-08 Raport EBI_07 Rejestracja podwyższenia kapitału seria G

2019-04-25 Raport EBI_06 Zmiany w składzie Zarządu

2019-04-25 Załącznik Raport EBI_06 Życiorysy zawodowe członków Zarządu 4Mobility

2019-04-24 Raport EBI_05 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2019-04-24 Załącznik Raport EBI_05 Życiorysy zawodowe członków RN 4Mobility

2019-04-24 Raport EBI_04 Treść uchwał podjętych na NWZA 24.04.2019

2019-04-24 Załącznik Raport EBI_04 Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru

2019-04-24 Załącznik Raport EBI_04 NWZA uchwały podjęte 24.04.2019

2019-04-03 Raport EBI_03 Ogłoszenie o przerwie i tresć uchwał z NWZ 03.04.2019

2019-04-03 zał. EBI_03 Treść uchwał 4Mobility S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 03.04.2019

2019-01-31 Raport EBI_01 Harmonogram publikacji

2018

2017

2016

2016-12-22 Raport EBI_29 Umowa o AD z ELG

2016-12-12 Raport EBI_28 Korekta raportu 25_2016 podsumowanie subskrypcji

2016-12-12 Raport EBI_27 Korekta raportu 2016 Q3

2016-12-12 Korekta_raportu_kwartalnego_2016_Q3 zal EBI 27-2016

2016-12-12 Protokol_zmian_do_RQ_2016_Q3 zal EBI 27-2016

2016-12-08 Raport EBI_26 Umowa z biegłym rewidentem

2016-12-07 Raport EBI_25 Zakończenie subskrypcji akcji serii C

2016-11-14 Raport EBI_24 Raport kwartalny za III kwartał 2016

2016-11-14 4MB-raport-kwartalny-IIIQ2016_zal EBI 24-2016

2016-10-24 Raport EBI_23 Rejestracja zmian w Statucie Spółki2016

2016-10-24 4MB-tekst-jednolity-statutu_zal EBI 23-2016

2016-10-06 Raport EBI_22 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału

2016-08-16 Raport EBI_21 Raport kwartalny za II kwartał 2016

2016-08-16 ess-raport-kwartalny-iiq2016_zal EBI 21-2016

2016-08-11 Raport EBI_20 Zmiany w Zarządzie Emitenta

2016-08-11 formularz-do-ebi-czlonka-zarzadurn-pb-prezes-zarzadu-4m_zal EBI 20-2016

2016-08-10 Raport EBI_19 Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

2016-08-10 oswiadczenie-czlonka-rn-eso-tomasz-malinowski_zal EBI 19-2016

2016-08-10 oswiadczenie-czlonka-rn-eso-sylwia-blaszczak_zal EBI 19-2016

2016-08-10 oswiadczenie-czlonka-rn-eso-slawomir-blaszczak_zal EBI 19-2016

2016-08-10 oswiadczenie-czlonka-rn-eso-maciej-lipinski_zal EBI 19-2016

2016-08-10 oswiadczenie-czlonka-rn-eso-jaroslaw-michalik_zal EBI 19-2016

2016-08-10 Raport EBI_18 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2016-08-10 eso-podjte-uchwaly-nwz-2016-08-10_zal EBI 18-2016

2016-07-26 Raport EBI_17 Zawarcie umowy pożyczki

2016-07-14 Raport EBI_16 Korekta raportu bieżącego EBI 15-2016

2016-07-14 eso-projekty-uchwal-nwz-10-08-2016_zal EBI 16-2016

2016-07-14 eso-ogloszenie-zwolanienwz-10-08-2016_zal EBI 16-2016

2016-07-14 eso-formularz-wykonywania-prawa-glosu-przez-peln-10-08-2016_zal EBI 16-2016

2016-07-14 Raport EBI_15 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2016-07-14 eso-projekty-uchwal-nwz-10-08-2016_zal EBI 15-2016

2016-07-14 eso-formularz-wykonywania-prawa-glosu-przez-peln-10-08-2016_zal EBI 15-2016

2016-07-05 eso-ogloszenie-zwolanienwz-10-08-2016_zal EBI 15-2016

2016-07-08 Raport EBI_14 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

2016-06-30 Raport EBI_13 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

2016-06-30 Raport EBI_12 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2016-06-30 e-solution-software-zwyczajne-30.06.2016-r._zal EBI 12-2016

2016-06-25 Raport EBI_11 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

2016-06-24 Raport EBI_10 Zmiany personalne w organach Spółki

2016-06-24 eso-formularz-osobowy-pana-marcina-kozaka_zal EBI_10-2016

2016-05-30 Raport EBI_09 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2016-05-30 eso-wzor-pelnomocnictwa-i-instrukcji-do-glosowania_zal EBI 9-2016

2016-05-30 eso-projekty-uchwal-zwz_zal EBI 9-2016

2016-05-30 eso-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz_zal EBI 9-2016

2016-05-30 eso-formularz-osobowy-pana-marcina-kozaka_zal EBI 9-2016

2016-05-30 Raport EBI_08 Raport okresowy za 2015 rok

2016-05-30 eso-zal.-3-opinia-i-raport-z-badania-br_zal EBI 8-2016

2016-05-30 eso-zal.-2-sprawozdanie-z-dzialalnosci-2015_zal EBI 8-2016

2016-05-30 eso-zal.-1-sprawozdanie-finansowe-2015_zal EBI 8-2016

2016-05-30 eso-raport-roczny-2015_zal EBI 8-2016

2016-05-16 Raport EBI_07 Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

2016-05-16 ess-raport-kwartalny-iq2016_zal EBI 7-2016

2016-05-10 Raport EBI_06 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji

2016-05-09 Raport EBI_05 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r

2016-05-06 Raport EBI_04 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji

2016-04-29 Raport EBI_03 Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect

2016-03-04 Raport EBI_02 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu

2016-03-04 Raport EBI_01 Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Raporty ESPI

2020

2019

2019-12-20 Rapoort ESPI 20-2019_4MB_RB_zwołanieNWZ-20_01_2020

2019-12-18 Raport ESPI_19 Uruchomienie usług car-sharing w Rzeszowie

2019-12-12 Raport ESPI_18 Zawiadomienia art. 69 uop

2019-12-12 4MB_zawiadomienie 69_CezaryOlszewski nabycie

2019-12-12 4MB_zawiadomienie 69_SWFS zbycie

2019-10-22 Raport ESPI_17 Zawiadomienie art. 69a uop korekta

2019-10-22 załącznik ESPI_17 korekta zawiadomienia PJ

2019-10-09 Raport ESPI_16 Zawiadomienie art. 69 uop

2019-10-09 PJ_zawiadominie at.69

2019-10-09 EFF_zawiadominie at.69

2019-06-18 Raport ESPI_14 Lista akcjonariuszy na ZWZ 18-06-2019

2019-06-18 zał Raport ESPI_14 Lista akcjonariuszy na ZWZ 18-06-2019

2019-05-14 Raport ESPI_11 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2019-05-14 Raport ESPI_10 Zawiadomienie art. 69 uop

2019-05-14 zalacznik ESPI 10 Zawiadomienie PGE SA

2019-05-14 Raport ESPI_09 Zawiadomienie art. 69 uop

2019-05-14 zalacznik ESPI 09 Zawiadomienie PGE NE

2019-05-14 Raport ESPI_08 Zawiadomienie art. 69 uop

2019-05-14 załacznik2 ESPI 08 zawiadomienie EFF

2019-05-14 załacznik1 ESPI 08 zawiadomienie PJ

2019-05-13 Raport ESPI_07 Zawiadomienie art. 69 uop

2019-05-13 załącznik ESPI 07 zawiadomienie z art 69 ust 1

2019-05-10 Raport ESPI_06 Zawiadomienie art. 69 uop

2019-05-10 załącznik ESPI 06 zawiadomienie art. 69

2019-04-26 Raport ESPI_05 Lista akcjonariuszy na NWZ 24.04.2019

2019-04-26 Załącznik Raport ESPI_05 Lista akcjonariuszy NWZ 24.04.2019

2019-04-24 Raport ESPI_04 Podpisanie umowy inwestycyjnej

2019-04-23 Raport ESPI_03 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2019-04-04 Raport ESPI_02 Lista akcjonariuszy na NWZ 03.04.2019

2019-04-04 Załącznik Raport ESPI_2 Lista akcjonariuszy

2019-03-07 Raport ESPI_01 Zwołanie NWZ

2018

2017

2017-12-14_Raport_ESPI_33_Uruchomienie_uslugi_4Mobility_otwarty

2017-12-04_Raport_ESPI_32_Podpisanie_umow_z_dealerem_i_finansujacym

2017-12-01_Raport_ESPI_31_Ustalenie_warunkow_wspolpracy_z_Volkswagen_Gro…

2017-11-14 Raport ESPI_30 Zawiadomienie art. 69 uop

2017-11-14 zal.ESPI_30 Zawiadomienie art. 69 uop

2017-11-08 Raport ESPI_29 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu

2017-10-26 Raport ESPI_28 Aktualizacja informacji dotyczącej listu intencyjnego

2017-10-03 Raport ESPI_27 Okreśłenie ceny emisyjnej akcji serii F

2017-10-02 Raport ESPI_26 Rozpoczęcie negocjacji z podmiotem z branży finansowej

2017-10-02 Raport ESPI_25 Ustalenie warunków współpracy z ITM

2017-09-26 Raport ESPI_24 Podpisanie listu intencyjnego

2017-09-18 Raport ESPI_23 Zawarcie umowy lock-up

2017-09-18 Raport ESPI_22 Okreśłenie ceny maksymalnej akcji serii F

2017-08-11 Raport ESPI_21 Aktualizacja strategii Spółki

2017-08-11 Strategia 4Mobility na lata 2017-2021_zal 1 ESPI_21-2017

2017_07_26_Raport ESPI_20 Określenie ceny emisyjnej akcji serii E

2017_07_21_Raport ESPI_19 Negocjacje z firmą IT

2017-07-06 Raport ESPI_18 Podpisanie umów z dealerem i finansującym

2017-07-03 Raport ESPI_17 Podpisanie umowy o współpracy z Hyundai Motor Poland

2017-06-30 Raport ESPI_16 Aktualizacja informacji dotyczącej listu intencyjnego z Hyundai Motor
Poland

2017-06-08 Raport ESPI_15 Zawiadomienie art. 69 uop

2017-06-08 Notification_BRDWC_4M_zal 1 ESPI_15-2017

2017-06-08 Notification_PB zal 2 ESPI_15-2017

2017-05-30 Raport ESPI_14 Podpisanie listu intencyjnego

2017-05-15 Raport ESPI_13 Zamiar przeprowadzenia publicznej oferty akcji

2017-05-11 Raport ESPI_12 Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów

2017-05-11 4MB-_lista_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_ZWZ_20170511 zal_ESPI-12

2017-04-13 Raport ESPI_10 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu

2017-04-12 Raport ESPI_09 Ogloszenie o zwolaniu ZWZ na dzien 11_05_2017

2017-04-12 Ogloszenie zwolanie ZWZ 11_05_2017 zal ESPI 09-2017

2017-04-12 Projekty uchwal ZWZ 11_05_2017 zal ESPI 09-2017

2017-04-12 Formularz wykonywania prawa glosu przez peln 11_05_2017 zal E

2017-04-11 Raport ESPI_08 Negocjacje z wybranymi producentami samochodow

2017-04-03 Raport ESPI_07 Negocjacje w sprawie rynku B2B

2017-03-31 Raport ESPI_06 Zawiadomienie z art.69 Ustawy o ofercie

2017-03-31 Zawiadomienie o zmianie udziału_PBłaszczak_20170331 zal ESPI

2017-03-31 Raport ESPI_05 Zawiadomienie z art.69 Ustawy o ofercie

2017-03-31 Zawiadomienie o zmianie udziału_Reventon sp. z o.o._20170331

2017-03-24 Raport ESPI_04 Ustalenie warunków ogólnych wynajmu samochodów osobowych

2017-03-21 Raport ESPI_03 Określenie ceny emisyjnej akcji serii D

2017-02-23 Raport ESPI_02 Zawiadomienie z art.69 Ustawy o ofercie publicznej

2017-02-23 Notifications_BRDWC_PB_4M_21.07_zal. ESPI-02

2017-02-22 Raport ESPI_01 Zawiadomienie z art.69 Ustawy o ofercie publicznej

2017-02-22 4M zawiadomienie AltusTFI zal ESPI_01 

2016

2016-11-18 Raport ESPI_28 Zawiadomienie z art.69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-11-18 zawiadomienie zal ESPI_28

2016-10-13 Raport ESPI_27 Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C

2016-09-29 Raport ESPI_26 Nawiązanie współpracy z firmą leasingową

2016-09-28 Raport ESPI_25 Podpisanie umowy o współpracy

2016-09-28 Raport ESPI_24 Podpisanie warunków ogólnych i umowy wynajmu

2016-09-08 Raport ESPI_23 Nowa strategia rozwoju Spółki

2016-09-08 Prezentacja_4Mobility_strategia_2016-2017_zal ESPI 23-2016

2016-08-11 Raport ESPI_22 Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na NWZA

2016-08-11 Wykaz_akcjonariuszy_5%_ESO_Zal ESPI 22-2016

2016-08-05 Raport ESPI_21 Informacja o zgłoszeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej

2016-08-05 Jaroslaw_Michalik_zal ESPI 21-2016

2016-08-05 Tomasz_Malinowski_zal ESPI 21-2016

2016-08-05 Slawomir_Blaszczak_zal ESPI 21-2016

2016-08-05 Sylwia_Blaszczak_zal ESPI 21-2016

2016-07-29 Raport ESPI_20 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-07-29 zawiadomienie_art._69_Cezary_Olszewski_zal ESPI 20-2016

2016-07-29 Raport ESPI_19 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-07-29 zawiadomienie_ar.t_69_Reventon_sp._z_o.o._zal ESPI 19-2016

2016-07-29 Raport ESPI_18 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-07-29 zawiadomienie_art._69_Pawel_Blaszczak_zal ESPI 18-2016

2016-07-15 Raport ESPI_17 Zamiar opracowania strategii rozwoju Spółki

2016-07-14 Raport ESPI_16 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2016-07-14 ESO_Projekty_uchwal_NWZ_10_08_2016_zal ESPI 16-2016

2016-07-14 ESO_Ogloszenie_zwolanieNWZ_10_08_2016_zal ESPI 16-2016

2016-07-14 ESO_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_peln_10_08_2016_zal ESPI 16-2016

2016-07-05 Raport ESPI_15 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-07-05 Reventon_-_zawiadomienie_o_przekroczeniu_progu_33%_E-solution_System_05.07.2016_zal ESPI 15-2016

2016-07-04 Raport ESPI_14 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-07-04 Zawiadomienie_z_art._69__Pawel_Kluba__zal ESPI 14-2016

2016-07-01 Raport ESPI_13 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ

2016-07-01 ESO_-_akcjonariusze_powyzej_5%_glosow_na_ZWZ_zal ESPI 13-2016

2016-07-01 Raport ESPI_12 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-07-01 Zawiadomienie_Reventon_Towarzystwo_Funduszy_Inwestycyjnych_zal ESPI 12-2016

2016-06-29 Raport ESPI_11 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-06-29 Zawiadomienie_69_KNF_Emitent__przekroczenie_15%_Reventon_sp._z_o.o.__2__zal ESPI 11-2016

2016-06-28 Raport ESPI_10 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-06-28 T.Maslanka_-_zawiadomienie_z_art._69_zal ESPI 10-2016

2016-06-28 Raport ESPI_09 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-06-28 Torro_Investment_-_zawiadomienie_z_art._69_zal_ESPI 9-2016

2016-06-28 Raport ESPI_08 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-06-28 Certus_Investment_-_zawiadomienie_z_art._69_zal ESPI 8-2016

2016-06-27 Raport ESPI_07 Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-06-27 e-ss_sa_zawiadomienie_art_69_c_olszewski_zal ESPI 7-2016

2016-06-27 Raport ESPI_06 Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-06-27 e-ss_sa_zawiadomienie_art_69_j_michalik_zal ESPI 6-2016

2016-06-27 Raport ESPI_05 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-06-27 P.Weremczuk_-_Zawiadomienie_z_art._69_zal ESPI 5-2016

2016-06-14 Raport ESPI_03 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-06-14 ESO_-_zawiadomienie_art._69_Torro_Investment__posrednio__zal ESPI 3-2016

2016-05-30 Raport ESPI_02 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2016-05-30 ESO_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_zal ESPI 2-2016

2016-05-30 ESO_-_projekty_uchwal_ZWZ_zal ESPI 2-2016

2016-05-30 ESO_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania_zal ESPI 2-2016

2016-03-10 Raport ESPI_01 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI