fbpx
⭐ Nielimitowane kilometry  |  ⭐ Bezpłatna anulacja do 24h – ZAREZERWUJ ONLINE

Blog

Strefa Płatnego Parkowania Gdańsk

Strefa płatnego parkowania Gdańsk sektory ceny opłaty

W mieście Gdańsk, na wybranych drogach publicznych, wprowadzono system opłat za parkowanie pojazdów. Celem jest zwiększenie rotacji samochodów na parkingach, co ma przyczynić się do lepszej dostępności miejsc postojowych. Łącznie, w ramach Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku (SPP Gdańsk) oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania (ŚSPP), kierowcy mają do swojej dyspozycji 6841 miejsc parkingowych.

Opłaty parkingowe są naliczane w 10 wyznaczonych sektorach SPP i ŚSPP, obejmujących:

 • Młode Miasto, Wrzeszcz Politechnika, Wrzeszcz Górny, oraz Jelitkowo w lipcu i sierpniu,

 • Aniołki, Oliwa, Przymorze.

Dodatkowo, w centrum miasta działa Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, w której znajdują się sektory:

 • Stare Miasto (łącznie z ulicą 3 Maja), Główne Miasto, Długie Ogrody.

Aby ułatwić kierowcom orientację w obrębie tych sektorów, stosuje się system trzech kolorów na znakach i tabliczkach sektorowych.

 • Sektory Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania są oznaczone kolorem czerwonym (symbol GDAF) – Stare Miasto, 3 Maja, Główne Miasto, Długie Ogrody, z opłatami pobieranymi codziennie, łącznie ze świętami, w godzinach 9:00-20:00.

 • Sektorach Strefy Płatnego Parkowania oznaczonych kolorem niebieskim (symbol GDAA) – Młode Miasto, Wrzeszcz Politechnika, Wrzeszcz Górny oraz Jelitkowo – opłaty są naliczane od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach 9:00 – 17:00.

 • W sektorach zielonych (symbol GDAB) – Aniołki, Oliwa oraz Przymorze – opłaty są pobierane od poniedziałku do piątku, poza dniami świątecznymi, w godzinach 9:00 – 15:00.

Dni świąteczne, podczas których nie są pobierane opłaty, obejmują: 1 i 6 stycznia, Poniedziałek Wielkanocny, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia oraz inne dni wolne od pracy określone ustawowo.

Za parkowanie w tych strefach można płacić w parkometrach z logo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, umieszczonym w górnym prawym rogu urządzenia, lub za pomocą dedykowanych aplikacji mobilnych, które umożliwiają elektroniczne uiszczanie opłat parkingowych.

Strefa płatnego parkowania Gdańsk – wprowadzenie

Strefa płatnego parkowania w Gdańsku stanowi istotny element zarządzania ruchem miejskim, zapewniając lepszą dostępność miejsc parkingowych oraz redukując zatory drogowe. Śródmiejska strefa płatnego parkowania obejmuje kluczowe obszary miasta, gdzie obowiązek uiścić opłatę niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu jest niezbędny dla płynności komunikacyjnej. Aplikacje mobilne stają się coraz bardziej popularnym narzędziem do dokonywania płatności, ułatwiając zarówno mieszkańcom, jak i gościom korzystanie z infrastruktury miejskiej. Sektory strefy płatnego parkowania są wyraźnie oznaczone i dostosowane do potrzeb różnych użytkowników dróg.

Sektory miejskiej i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania

Sektory należące do strefy płatnego parkowania w Gdańsku, takie jak zamkowa sektor Długie Ogrody czy złotników sektor Stare Miasto, są dokładnie określone i oznaczone tabliczkami umieszczonymi w strategicznych lokalizacjach. Mieszkańcy i odwiedzający mogą łatwo zidentyfikować obowiązujące stawki opłat oraz godziny, w których należy uiścić opłatę za parkowanie. Zarząd dróg i zieleni dba o to, aby informacje o sektorach były aktualne i łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Śródmiejska strefa płatnego parkowania

Śródmiejska strefa płatnego parkowania jest sercem komunikacyjnym Gdańska, obejmując miejsca takie jak główne miasto, Wały Piastowskie, czy Bohaterów Getta Warszawskiego. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania koncentruje się wiele ważnych instytucji, sklepów i miejsc kultury, co generuje duży ruch pojazdów i potrzebę efektywnego zarządzania miejscami parkingowymi. Aplikacja mobilna do płatności parkingowych jest tu niezastąpionym narzędziem, które usprawnia ten proces.

Aplikacje mobilne w strefie płatnego parkowania

Dzięki aplikacjom mobilnym, płatność za parking w strefie płatnego parkowania staje się łatwa i intuicyjna. Użytkownicy mogą w szybki sposób zlokalizować wolne miejsca, dokonać płatności, a nawet dokonanie dopłaty, jeśli planują przedłużyć czas parkowania. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na uniknięcie konieczności posiadania gotówki oraz minimalizuje ryzyko otrzymania mandatu za nieuiszczenie opłaty.

Mapa strefy płatnego parkowania

Mapa strefy płatnego parkowania Gdańsk dostępna online jest kluczowym narzędziem dla kierowców, umożliwiającym szybkie zorientowanie się w lokalizacji poszczególnych sektorów oraz obowiązujących stawkach opłat. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni regularnie aktualizuje mapę, dostarczając cenne informacje zarówno mieszkańcom, jak i turystom planującym wizytę w mieście. To nieoceniona pomoc w planowaniu podróży po Gdańsku. Na poniższej mapie SPP Gdańsk możesz sprawdzić miejsce lokalizacji poszczególnych sektorów.

Strefa płatnego parkowania Gdańsk

Strefa płatnego parkowania w Gdańsku stanowi istotny element zarządzania ruchem miejskim, zapewniając lepszą dostępność miejsc parkingowych. Śródmiejska strefa płatnego parkowania obejmuje kluczowe obszary miasta, gdzie obowiązek uiścić opłatę niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu jest niezbędny dla płynności komunikacyjnej. Sektory strefy płatnego parkowania są wyraźnie oznaczone i dostosowane do potrzeb różnych użytkowników dróg.

Pamiętaj, że dokonując rezerwacji online w 4mobility, musisz uiszczać płatności za SPP Gdańsk we własnym zakresie. Zapominając o tym, możesz narazić się na dodatkowe koszty wynikające z mandatu za brak opłaty w sektorach Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku.

Sektory miejskiej i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania

Sektory należące do strefy płatnego parkowania w Gdańsku, takie jak zamkowa sektor Długie Ogrody czy złotników sektor Stare Miasto, są dokładnie określone i oznaczone tabliczkami umieszczonymi w strategicznych lokalizacjach. Mieszkańcy i odwiedzający mogą łatwo zidentyfikować obowiązujące stawki opłat oraz godziny, w których należy uiścić opłatę za parkowanie. Zarząd dróg i zieleni dba o to, aby informacje o sektorach były aktualne i łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Śródmiejska strefa płatnego parkowania

Śródmiejska strefa płatnego parkowania jest sercem komunikacyjnym Gdańska, obejmując miejsca takie jak główne miasto, Wały Piastowskie, czy Bohaterów Getta Warszawskiego. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania koncentruje się wiele ważnych instytucji, sklepów i miejsc kultury, co generuje duży ruch pojazdów i potrzebę efektywnego zarządzania miejscami parkingowymi. Aplikacja mobilna do płatności parkingowych jest tu niezastąpionym narzędziem, które usprawnia ten proces.

Aplikacje mobilne w strefie płatnego parkowania

Dzięki aplikacjom mobilnym, płatność za parking w strefie płatnego parkowania staje się łatwa i intuicyjna. Użytkownicy mogą w szybki sposób zlokalizować wolne miejsca, dokonać płatności, a nawet dokonanie dopłaty, jeśli planują przedłużyć czas parkowania. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na uniknięcie konieczności posiadania gotówki oraz minimalizuje ryzyko otrzymania mandatu za nieuiszczenie opłaty.

Zarząd dróg i zieleni – rola w strefie płatnego parkowania

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni pełni kluczową rolę w zarządzaniu strefą płatnego parkowania, od monitorowania sektorów, przez aktualizację stawek opłat, po informowanie publiczności o zmianach. Ta instytucja jest także odpowiedzialna za utrzymanie infrastruktury parkingowej w dobrym stanie, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu kierowców.

Pobór opłat w strefie płatnego parkowania

Pobór opłat odbywa się zarówno za pośrednictwem parkometrów, jak i aplikacji mobilnych. Parkometry przyjmują banknoty oraz monety, jednak nie zawsze wydają reszty, co czyni aplikacje mobilne bardziej wygodną alternatywą. Dodatkowo, aplikacje oferują możliwość śledzenia czasu parkowania i alertów przed jego upływem, co jest szczególnie przydatne w dynamicznym środowisku miejskim.

Wynajmij samochód z parkometrami w cenie!

Audi A3 Limousine

Silnik 35 TFSI o pojemności 1.5 i mocy 150 KM. Dostępny w aplikacji z opłatami SPP w cenie!

SUV Audi Q3

Dostępny z parkometrami w cenie i bez kaucji w aplikacji 4mobility.

Opłaty dodatkowe za brak opłaconego biletu parkingowego

W Gdańsku, opłaty karne są nałożone za różne wykroczenia związane z parkowaniem, w tym:

 • Nieuiszczenie wymaganej opłaty za postój w ramach Strefy Płatnego Parkowania lub Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania przez kierującego pojazdem.

 • Pozostawienie pojazdu na parkingu dłużej niż zakupiony czas pozwala.

 • Ustawienie pojazdu w sektorze, dla którego nie została dokonana opłata postojowa.

 • Korzystanie z Karty Parkingowej o wzorze europejskim w miejscu nieprzeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

Monitoring przestrzegania zasad parkowania na terenie Gdańska odbywa się poprzez inspekcje kontrolerów pieszych oraz za pomocą specjalistycznego pojazdu wyposażonego w system skanowania, który rejestruje naruszenia. Dodatkowo, system ten umożliwia szybką i efektywną weryfikację, czy pojazdy znajdujące się w strefach płatnego parkowania spełniają obowiązujące wymogi, co znacząco przyczynia się do poprawy dyscypliny parkowania i zwiększenia dostępności miejsc postojowych w kluczowych obszarach miasta.

W systemie monitorowania parkowania w Gdańsku, specjalnie wyposażony pojazd z aparatem i skanerem przemierza obszary parkingowe, rejestrując numery rejestracyjne i robiąc zdjęcia zaparkowanych samochodów. Informacje te są automatycznie przesyłane do centralnego systemu, który sprawdza, czy za dany pojazd, w danej lokalizacji i czasie, została uiszczona opłata parkingowa, czy też jest on uprawniony do parkowania na podstawie aktualnego abonamentu lub karty stałej opłaty.

Aby uniknąć niesprawiedliwego karania kierowców, którzy nie zdążyli jeszcze uiścić opłaty (np. są w drodze do parkometru lub dokonują płatności przez aplikację), proces skanowania i fotografowania jest przeprowadzany dwukrotnie. Taki sposób działania gwarantuje, że zawiadomienie o konieczności zapłacenia opłaty dodatkowej otrzymują jedynie ci, którzy faktycznie nie opłacili postoju w wymaganym czasie i miejscu.

W sytuacji, gdy system identyfikuje pojazd jako nieopłacony, przeprowadzana jest weryfikacja danych, po czym właściciel pojazdu otrzymuje zawiadomienie o należności za parkowanie bez ważnej opłaty. Ważne jest, aby podkreślić, że brak fizycznego zawiadomienia za wycieraczką nie oznacza, że kontrola nie została przeprowadzona, ani że konsekwencje nie zostaną nałożone na osoby, które nie uiściły opłaty parkingowej.

OPŁATA DODATKOWA

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XX/524/20 z 27 lutego 2020 r. (i jej późniejszymi zmianami), opłata dodatkowa wynosi:

 • 200 zł, jeżeli opłata zostanie uiszczona po 14 dniach od otrzymania wezwania,

 • 130 zł, jako opłata zredukowana, jeśli zostanie zapłacona w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia, ale nie później niż 60 dni od daty wystawienia mandatu za nieopłacony postój.

 

Parkometr strefa platnego parkowania gdańsk opłaty

Parkowanie bez dodatkowych opłat z 4mobility

Dodatkowo, warto podkreślić, że korzystając z usług firmy 4mobility i dokonując rezerwacji pojazdu poprzez aplikację mobilną, klienci mają możliwość korzystania z wyjątkowej oferty. W ramach wybranych pakietów wynajmu, opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania są już wliczone w cenę usługi. Ta wygodna opcja pozwala na bezproblemowe parkowanie w obszarach objętych opłatami, bez dodatkowych kosztów i konieczności dokonywania osobnych płatności za postój.

Dni wolne i dni świąteczne w strefie płatnego parkowania

W dni wolne od pracy i dni świąteczne uznawane przez prawo, opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania mogą być zawieszone. Jest to ważna informacja dla kierowców, którzy planują odwiedzić miasto w te dni. Warto jednak sprawdzić aktualne regulacje na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni lub w aplikacji mobilnej, aby uniknąć nieporozumień.

Lokalizacje strefy płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania w Gdańsku obejmuje nie tylko centrum miasta, ale i inne ważne obszary takie jak Wrzeszcz, Oliwa, czy Przymorze, gdzie zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający mogą skorzystać z wygodnych rozwiązań parkingowych. Lokalizacje takie jak Zwycięstwa sektor Wrzeszcz Górny czy Zwycięstwa sektor Oliwa są wyposażone w nowoczesne parkometry oraz oferują możliwość płatności za pomocą aplikacji mobilnych, co znacząco ułatwia zarządzanie czasem parkowania.

Długoterminowe rozwiązania parkingowe

Dla osób regularnie korzystających z miejskich przestrzeni parkingowych, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni proponuje abonamenty i karty mieszkańca, umożliwiające korzystanie ze strefy płatnego parkowania na preferencyjnych warunkach. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla mieszkańców przylegających do strefy obszarów, którzy na co dzień borykają się z ograniczoną dostępnością miejsc parkingowych.

Nowe technologie w strefie płatnego parkowania

Gdańsk jest miastem dynamicznie rozwijającym się pod kątem technologii Smart City, co znajduje odzwierciedlenie również w zarządzaniu strefą płatnego parkowania. Inwestycje w nowoczesne systemy zarządzania ruchem i parkowaniem, takie jak inteligentne parkometry, systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych czy aplikacje mobilne, mają na celu nie tylko ułatwienie płatności, ale i optymalizację dostępności przestrzeni parkingowej.

Podsumowanie

Strefa płatnego parkowania w Gdańsku jest niezbędnym elementem zarządzania przestrzenią miejską, zapewniającym płynność ruchu i dostępność parkingów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak aplikacje mobilne, proces płatności za parkowanie jest szybki i bezproblemowy, co znacząco wpływa na komfort użytkowników dróg. Zarząd Dróg i Zieleni nieustannie pracuje nad udoskonalaniem systemu, aby odpowiadał na rosnące potrzeby zarówno mieszkańców, jak i gości Gdańska.

Sprawdź ofertę wynajmu samochodów w Gdańsku. Formularz online umożliwa rezerwację samochodu w klasycznej formie typu rent a car. Dodatkowo, rezerwując auto w aplikacji mobilinej, na wybranych pakietach

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy

Tylko do końca kwietnia!
10% zniżki na wszystkie rezerwacje

z kodem:

KWIECIEN

Kod wprowadź na ostatnim kroku rezerwacji.

Zarezerwuj Audi A3

Audi A3 sportback w subskrypcji miesięcznej

audi-a3-sportback-wynajem

2799 zł/mies.

Płatność nie zostanie jeszcze naliczona.
Administratorem danych, które tu wpisujesz, jest 4Mobility SA. Dane będą przetwarzane w celu realizacji rezerwacji.
Call Now Button