fbpx

Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

O 4Mobility S.A.

Przedmiotem działalność 4Mobility SA jest świadczenie usług w zakresie carsharing, tj. udostępniania floty samochodów użytkownikom prywatnym i firmom, w zamian za opłaty uiszczane na podstawie czasu korzystania z pojazdu oraz przejechanego dystansu. Model biznesowy 4Mobility oparty jest o wykorzystanie aplikacji mobilnej, dzięki której zainteresowana osoba może bezpiecznie i z dowolnego miejsca dokonać rezerwacji samochodu. Celem 4Mobility SA jest przede wszystkim chęć dostarczania klientom kompleksowych usług wpisujących się w ideę ekonomii współdzielenia (sharing economy), poprawiających mobilność na terenie dużych miast.

Władze spółki

Paweł Błaszczak

Prezes Zarządu

Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w polskim oddziale jednego z producentów samochodów, gdzie do roku 2005 pracował w zespole odpowiedzialnym za rozwój sprzedaży samochodów do firm i instytucji oraz współpracę w tym zakresie z dystrybutorami. W latach 2005-2015 pracował w polskim oddziale firmy LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. (branża leasingu i wynajmu długoterminowego samochodów), gdzie początkowo pozyskiwał kluczowych klientów (B2B), a następnie odpowiadał za zespół, który pozyskiwał wszystkich klientów dla Spółki. Od 2015 odpowiada za powstanie i rozwój spółki 4Mobility wdrażającej w Polsce usługi car-sharing. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Paweł Błaszczak specjalizuje się w sprzedaży strategicznej, tworzeniu i zarządzaniu zespołami, analizach rynkowych oraz kształtowaniu polityki handlowej.

Mariusz Iskierski

Członek Zarządu

W latach 1993 – 2009 związany z Rafinerią Nafty – Jedlicze S.A, Grupa PKN ORLEN S.A, pracował na stanowiskach kierowniczych, dot. specjalistycznych instalacji do wytwarzania produktów naftowych.Od 2010 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju oraz Dyrektora Operacyjnego w Climbex S.A, w zakresie zarządzania projektami serwisu branży Oil&Gas, z ramienia Głównego Wykonawcy, w kraju i zagranicą. Posiada doświadczenie z rynków Danii, Francji, Izraela, Niemiec oraz Arabii Saudyjskiej.Jest absolwentem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Projektami w Organizacjach, Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, ukończonych zdaniem międzynarodowego egzaminu certyfikującego PRINCE 2. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w kierowaniu projektami badawczo – rozwojowymi, w tym projektami NCBiR.

Rada nadzorcza

Magdalena Kielasińska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Kacper Łaguna

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Jaciubek

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Malinowski

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Szalc

Członek Rady Nadzorczej

info
info
info
info
info

Władze spółki

Paweł Błaszczak

Prezes Zarządu

Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w polskim oddziale jednego z producentów samochodów, gdzie do roku 2005 pracował w zespole odpowiedzialnym za rozwój sprzedaży samochodów do firm i instytucji oraz współpracę w tym zakresie z dystrybutorami. W latach 2005-2015 pracował w polskim oddziale firmy LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. (branża leasingu i wynajmu długoterminowego samochodów), gdzie początkowo pozyskiwał kluczowych klientów (B2B), a następnie odpowiadał za zespół, który pozyskiwał wszystkich klientów dla Spółki. Od 2015 odpowiada za powstanie i rozwój spółki 4Mobility wdrażającej w Polsce usługi car-sharing. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Paweł Błaszczak specjalizuje się w sprzedaży strategicznej, tworzeniu i zarządzaniu zespołami, analizach rynkowych oraz kształtowaniu polityki handlowej.

Mariusz Iskierski

Członek Zarządu

W latach 1993 – 2009 związany z Rafinerią Nafty – Jedlicze S.A, Grupa PKN ORLEN S.A, pracował na stanowiskach kierowniczych, dot. specjalistycznych instalacji do wytwarzania produktów naftowych.Od 2010 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju oraz Dyrektora Operacyjnego w Climbex S.A, w zakresie zarządzania projektami serwisu branży Oil&Gas, z ramienia Głównego Wykonawcy, w kraju i zagranicą. Posiada doświadczenie z rynków Danii, Francji, Izraela, Niemiec oraz Arabii Saudyjskiej.Jest absolwentem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Projektami w Organizacjach, Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, ukończonych zdaniem międzynarodowego egzaminu certyfikującego PRINCE 2. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w kierowaniu projektami badawczo – rozwojowymi, w tym projektami NCBiR.

Rada nadzorcza

info

Magdalena Kielasińska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

info

Kacper Łaguna

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

info

Przemysław Jaciubek

Członek Rady Nadzorczej

info

Tomasz Malinowski

Członek Rady Nadzorczej

info

Rafał Szalc

Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
PGE Nowa Energia sp. z o.o.
1 875 000
1 875 000
51,47%
51,47%
EFF BV
728 917
728 917
20,01%
20,01%
Paweł Błaszczak
462 000
462 000
12,68%
12,68%
Cezary Olszewski
277 717
277 717
7,62%
7,62%
Pozostali
299 526
299 526
8,22%
8,22%
SUMA
3 643 160
3 643 160
100%
100%

Dokumenty Spółki

Strategia rozwoju

Walne zgromadzenia

Ład korporacyjny

Kalendarium

12.02.2021 r.

Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku.

07.05.2021 r.

Publikacja raportu rocznego za rok 2020.

17.05.2021 r.

Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2021 roku.

13.08.2021 r.

Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2021 roku.

15.11.2021 r.

Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

© 2021 4Mobility SA – carsharing, auta na minuty, auta na godziny.

Masz pytania?

© 2021 4Mobility SA – carsharing, auta na minuty, auta na godziny.