O 4Mobility

Prezes zarządu

Paweł Błaszczak

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w polskim oddziale jednego z producentów samochodów, gdzie do roku 2005 pracował w zespole odpowiedzialnym za rozwój sprzedaży samochodów do firm i instytucji oraz współpracę w tym zakresie z dystrybutorami. W latach 2005-2015 pracował w polskim oddziale firmy LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. (branża leasingu i wynajmu długoterminowego samochodów), gdzie początkowo pozyskiwał kluczowych klientów (B2B), a następnie odpowiadał za zespół, który pozyskiwał wszystkich klientów dla Spółki. Od 2015 odpowiada za powstanie i rozwój spółki 4Mobility wdrażającej w Polsce usługi car-sharing. Paweł Błaszczak specjalizuje się w sprzedaży strategicznej, tworzeniu i zarządzaniu zespołami, analizach rynkowych oraz kształtowaniu polityki handlowej.

Członek Zarządu

Mariusz Iskierski

Jest absolwentem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.W latach 1993 – 2009 związany z Rafinerią Nafty – Jedlicze S.A, Grupa PKN ORLEN S.A, pracował na stanowiskach kierowniczych, dot. specjalistycznych instalacji do wytwarzania produktów naftowych.Od 2010 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju oraz Dyrektora Operacyjnego w Climbex S.A,
w zakresie zarządzania projektami serwisu branży Oil&Gas, z ramienia Głównego Wykonawcy, w kraju i zagranicą. Posiada doświadczenie z rynków Danii, Francji, Izraela, Niemiec oraz Arabii Saudyjskiej.Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Projektami w Organizacjach, Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, ukończonych zdaniem międzynarodowego egzaminu certyfikującego PRINCE 2. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w kierowaniu projektami badawczo – rozwojowymi, w tym projektami NCBiR.

Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu wg liczby posiadanych akcji oraz liczby głosów.

Dokumenty do pobrania

Strategia rozwoju

Pobierz PDF

Raporty

Zobacz więcej

Walne zgromadzenia

Zobacz więcej

Ład korporacyjny

Zobacz więcej

Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
1

13.02.2020

Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku
2

27.04.2020

Publikacja raportu rocznego za rok 2019.
3

14.05.2020

Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.
4

13.08.2020

Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2020 roku.
5

13.11.2020

Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Kontakt dla Inwestorów

4Mobility SA

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa

NIP: 8971756182
KRS: 0000562846
REGON: 020920021

e-mail: inwestor@4mobility.pl

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego
43-300 Bielsko-Biała

tel: +48 33 812 84 40
fax: +48 33 812 84 42